1 » Zasady akcji2

Zasady akcji

Zasady akcji

GWARANCJA REDUKCJI CHOLESTEROLU

 

Przeprowadź miesięczna kurację z Red Rice & Q10 Svenska Vitaminer®, skontroluj wyniki badaniami i jeżeli Twój „zły” cholesterol LDL nie obniżył się o 20% lub nie mieści się w normie,

bezpłatnie przedłużymy Ci ją na kolejne 30 dni

powiększając ją o MS Fat Blocker!

 

Okres akcji:

Akcja dotyczy produktów zakupionych od 01.09. 2018 do 31.10.2018.


Produkty objęte akcją:

Akcja dotyczy produktów Svenska Vitaminer z grupy „Cholesterol, serce, układ krążenia”, tj.:

- Red Rice &Q10.

- Zestawu „Cholesterol pod kontrolą”


Gdzie kupić:

Produkty Svenska Vitaminer są dostępne w wybranych aptekach i na www.svenskavitaminer.pl.

Jak otrzymać 30–dniowe przedłużenie kuracji:
Wymaganiem otrzymania dodatkowego produktu lub
zestawu w akcji jest spełnienie zasad określonych
w regulaminie akcji dostępnego na stronie

www.svenskavitaminer.pl. Wyślij na adres firmy Svenska
Vitaminer wypełnioną i potwierdzoną kartę akcji
łącznie z paragonem oraz dane do dostawy,
a przysługujący Ci produkt otrzymasz bezpłatnie pocztą.

           

 

Szczegółowe informacje są dostępne w wybranych aptekach i na stronie www.svenskavitaminer.pl.

 

REGULAMIN AKCJI

GWARANCJA REDUKCJI CHOLESTEOLU

 

 1. Akcja „Gwarancja redukcji cholesterolu” jest dedykowana dla osób z umiarkowanym lub małym ryzykiem chorób sercowo- naczyniowych wg. skali SCORE.

 2. Akcja trwa od 01.09. do 31.10.2018 i dotyczy produktu „Red Rice & Q10” i zestawu „Cholesterol pod kontrolą” zakupionego w tym okresie w aptece, sklepie internetowym apteki lub na www.svenskavitaminer.pl.

 3. W akcji biorą udział tylko Apteki Partnerskie Svenska Vitaminer, ich apteki internetowe i sklep internetowy dystrybutora.

 4. W okresie akcji do zakupionych produktów będą dołączane „karty akcji”.

 5. Aby wziąć udział w akcji należy przy zakupie lub w terminie do 7 dni od zakupu produktu „Red Rice & Q10” lub zestawu „Cholesterol pod kontrolą” wypełnić kartę akcji, załączyć paragon i okazać w aptece aktualne (nie starsze niż 7 dni) badanie cholesterolu LDL (Badanie 1) – na tej podstawie farmaceuta potwierdzi pieczęcią apteki i podpisem poprawność wpisanych badań. W przypadku zakupu przez internet aktualne badanie LDL na wypełnionej karcie akcji można potwierdzić u swojego lekarza (wymagana jest pieczęć i podpis).

 6. Przyjmuj przez 30 dni Red Rice & Q10 lub zestaw Cholesterol pod kontrolą Svenska Vitaminer zgodnie z zaleceniami lekarza, farmaceuty lub załączoną ulotką. Dla uzyskania optymalnych efektów kuracji, nie powinno się dzielić zalecanej
  w ulotce producenta dziennej dawki.

 7. Po zakończeniu pełnej 30 dniowej kuracji, ale nie później niż 40 dni od daty zakupu zawartej na paragonie, należy wykonać ponowne badanie cholesterolu LDL (Badanie 2) i uzupełnić kartę akcji.

 8. Jeżeli w Badaniu 2 poziom „złego” cholesterolu LDL po pełnej 30 dniowej kuracji nie obniżył się o 20% lub nie jest w normie tj. < 3,0 mmol/l (<115 mg/dl) dla osób z umiarkowanym lub małym ryzykiem chorób sercowo-naczyniowych wg. skali SCORE, otrzymasz bezpłatnie taki sam jak zakupiony produkt (odpowiednio Red Rice &Q10 lub zestaw „Cholesterol pod kontrolą”) oraz Maxi Slim Fat Blocker 60 tabl., na kolejny miesiąc kuracji.

 9. Aby otrzymać bezpłatne przedłużenie kuracji należy uzupełnioną kartę akcji o Badanie 2 potwierdzić u farmaceuty lub lekarza, zgodnie z zasadami określonymi w punkcie 5.

 10. Warunkiem otrzymania przedłużenia kuracji jest dostarczenie do 45 dni od daty zakupu do apteki w której został zakupiony produkt lub wysłanie pocztą na adres Svenska Vitaminer sp. z o.o. ul. Cieszyńska 365, 43-300 Bielsko Biała:

  - kompletnie wypełnionej karty akcji z potwierdzeniem dat i obydwu wyników cholesterolu LDL (zgodnie z pkt. 5 i 7),

  - dokumentu potwierdzającego zakup lub jego kopii (paragon lub faktura),

  - danych do wysyłki zawierających imię, nazwisko, pełny adres wysyłki i telefon lub mail (tylko do zakupu przez internet).

 11. Wysyłka bezpłatnych produktów do otrzymanych pocztą poprawnych zgłoszeń, będzie zrealizowane na koszt Svenska Vitaminer najpóźniej w terminie do 14 dni od otrzymania pocztowego zgłoszenia.

 12. Przedłużenie kuracji można odebrać bezpośrednio w aptece, w której był dokonany zakup.

 13. Svenska Vitaminer zastrzega sobie możliwość weryfikacji wyników ujętych na kartach.

 14. Więcej informacji na temat akcji można uzyskać w aptekach obsługujących akcję, telefonicznie lub pisząc na adres mailowy biuro@svenskavitaminer.pl.

   

  Zapraszamy do udziału w akcji

  Zespół Svenska Vitaminer®


Przejdź do strony głównej