1 » 2 » AstaReal® Astaxanthin - astaksantyna z potwierdzonym działaniem3

AstaReal® Astaxanthin - astaksantyna z potwierdzonym działaniem

WaltYJĄTKOWE SKŁADNIKI AKTYWNE to cykl w którym przedstawiamy najciekawsze światowe surowce wykorzystywane do profesjonalnej suplementacji. 

AstaReal® - naturalna astaksantyna
Astaksantyna to barwnik ksantofilowy występujący naturalnie w przyrodzie. Nadaje ona charakterystyczne, różowo-czerwone zabarwienie tkankom ryb, takich jak łosoś i pstrąg, a także skorupiakom i flamingom. Jednak zwierzęta i ludzie nie potrafią wytwarzać astaksantyny, natomiast zdolność tą wykazują niektóre algi, drożdże, bakterie i rośiny. Jednokomórkowe algi Haematococcus pluvialis są uważane za najbogatsze źródło astaksantyny, gdyż w warunkach optymalnego wzrostu wytwarzają astaksantynę w ilości do 3,0 % suchej masy, a w warunkach stresu środowiskowego tj. ograniczenie składników odżywczych, duże stężenie soli, czy wysokie natężenie światła, potrafią wyprodukować nawet do 4,0% suchej masy tego wyjątkowego barwnika.
Astaksantyna to bardzo cenny, naturalny związek, mający korzystny wpływ na układ krążenia, mózg, wzrok, kondycję skóry, a także na wytrzymałość mięśni. Wyjątkowa struktura chemiczna zapewnia jej  niesamowicie silne właściwości antyoksydacyjne - potrafi 500 razy silniej od witaminy E oraz 6000 razy silniej od witaminy C usuwać tlen singletowy, wywołujący m.in. fotostarzenie się skóry.


AstaReal® astaksantyna - najlepiej przebadana naturalna astaksantyna
Astaksantyna została po raz pierwszy wyizolowana w 1938 r. i ostatecznie scharakteryzowana w 1944 r. Stanowi ona przedmiot wielu badań prowadzonych przez światowe placówki naukowo-badawcze, w tym w USA, Japonii, Norwegii i Szwecji. Wszystkie publikacje i badania odnośnie bezpieczeństwa stosowania i korzystnego wpływu astaksantyny na organizm dotyczą naturalnej formy, otrzymywanej z alg Haematococcus pluvialis. AstaReal® stanowi dokładnie taką astaksantynę i jest najlepiej przebadaną astaksantyną, gdyż posiada blisko 50 badań na ludziach.
 
Wyjątkowo silne właściwości antyoksydacyjne, dzięki unikalnej strukturze
Astaksantyna posiada unikalną strukturę, która pozwala jej na przenikanie podwójnej warstwy błony komórkowej, dzięki czemu może wyłapywać wolne rodniki zarówno na zewnątrz jak i wewnątrz warstwy lipidowej. Podczas, gdy większość antyoksydantów działa tylko na zewnątrz (np. witamina C) lub wewnątrz (np. beta-karoten, witamina E).

 
alt

Astaksantyna działa również ochronnie na mitochondria, które stanowią centra energetyczne komórek i są wyjątkowo narażone na działanie wolnych rodników, gdyż powstają one w nich jako produkty uboczne reakcji  wytwarzania energii. W badaniach in vitro wykazano, że astaksantyna potrafi 100 razy silniej niż witamina E chronić mitochondria (wyizolowane z komórek wątroby) przed peroksydacją, czyli uszkodzeniem spowodowanym niszczącym wpływem wolnych rodników.
 

alt
 

Wyniki zaprezentowane na 21. corocznym spotkaniu dotyczącym badań nad karotenoidami.
Osaka, Japonia 6-7 września, 2007
(Nishida, Yamashita, Miki)

alt
 

Astaksantyna – silny antyoksydant bez niekorzystnego działania prooksydacyjnego
Przeprowadzone niezależnie, przez różne zespoły badania wykazały, że astaksantyna nie posiada niekorzystnego działania prooksydacyjnego (Mc Nulty et al. 2007, Martin H et al. 1999), które wykazują inne karotenoidy tj. zeaksantyna, luteina, beta-karoten i likopen. Działanie to polega na nasileniu uszkodzeń oksydacyjnych w sytuacji  nadmiernego nagromadzenia wolnych rodników, tzw. stresu oksydacyjnego. Poniższy wykres obrazuje właściwości astaksantyny na tle innych karotenoidów (Martin H et al.).
 

alt
 
 

Astaksantyna - ochrona układu sercowo-naczyniowego
Równowaga w układzie sercowo-naczyniowym może zostać zachwiana przez nadmierną ilość wolnych rodników, czyli przez stres oksydacyjny. Astaksantyna będąc wyjątkowo silnym antyoksydantem o bardzo korzystnych właściwościach może pomóc w neutralizowaniu wolnych nichików i tym samym przyczynić się do ochrony układu sercowo-naczyniowego.
Działanie ochronne astaksantyny na układ sercowo-naczyniowy wykazano w kilku badaniach przedklinicznych (na modelach zwierzęcych) oraz w badaniach na ludziach.
W badaniu (Yoshida et al. 2010) przeprowadzonym na grupie 61 osób, bez otyłości, z podwyższonym poziomem trójglicerydów we krwi, podzielonych losowo na 4 grupy (placebo, 6 mg/dzień astaksantyny, 12 mg/dzień astaksantyny oraz 18 mg/dzień astaksantyny), po 12 tygodniach suplementacji astaksantyną zaobserwowano obniżenie poziomu trójglicerydów we krwi oraz podniesienie poziomu frakcji HDL cholesterolu (tzw. „dobry cholesterol”). Dodatkowo, zaobserwowano zwiększenie poziomu adiponektyny we krwi, której wzrost był skorelowany ze wzrostem poziomu cholesterolu HDL. Poniższe wykresy ilustrują wyniki badania.
 
 
Poprawa profilu lipidowego krwi u osób w średnim wieku. 
(Yoshida et al. 2010)
alt
 
alt
 
 
W badaniu (Iwabayashi et al. 2009) na grupie 20 zdrowych kobiet po menopauzie ze zwiększonym poziomemstresu oksydacyjnego zastosowano suplementację naturalną astaksantyną w dawce 12 mg/dzień przez 12 tygodni. Wyniki wykazały, że astaksantyna może: zwiększać zdolności antyoksydacyjne organizmu (ang. BAP = Biological Anti-oxidant Potential), obniżać opór naczyń w kończynach dolnych (co wpływa na zmniejszenie ciśnienia krwi w tych naczyniach) oraz poprawiać objawy fizyczne u kobiet ze zwiększonym poziomem stresu oksydacyjnego.
 
 
Obniżenie oporu w kończynach dolnych u zdrowych kobiet po menopauzie 
(Iwabayashi et al. 2009)

alt
 

 
W badaniu (Miyawaki et al. 2008) oceniano wpływ astaksantyny na lepkość (właściwości reologiczne) krwi w grupie 20 mężczyzn w wieku ok. 50-60 lat. Lepkość krwi oceniano na podstawie pomiaru czasu przepływu krwi (im krótszy czas przepływu, tym mniejsza lepkość krwi). Po 10 dniach suplementacji naturalną astaksantyną w dawce 6 mg/dzień uzyskano znaczące zmniejszenie lepkości krwi, czyli poprawę jej właściwości reologicznych, czego nie zaobserwowano w grupie przyjmującej placebo.
 
Wyniki pomiarów szybkości przepływu krwi
(Miyawaki et al. 2008)

alt
 

Astaksantyna - ochrona oczu
Astaksantyna jest karotenoidem o budowie zbliżonej do struktury luteiny i zeaksantyny, które stanowią barwniki w plamce żółtej oka. Astaksantyna nie została wyizolowana z ludzkiego oka, natomiast posiada zdolność do przekraczania bariery krew-mózg i dzięki temu może odkładać się w siatkówce oka, chroniąc ją przed uszkodzeniem przez wolne rodniki, których źródłem jest m.in. promieniowanie ultrafioletowe (UV). Astaksantyna została szeroko zbadana pod kątem potencjalnych korzyści dla wzroku, szczególnie w Japonii. Na podstawie tych badań (zaobserwowano, że u osób stosujących astaksantynę w dawce 6 mg/dzień nastąpiła poprawa ostrości widzenia. Badania wykazały również, że suplementacja naturalnej astaksantyny znacząco redukuje zmęczenie oczu u osób pracujących długotrwale przed monitorami.
W badaniu przeprowadzonym w 2010 roku (Nagaki Y et al.) wykazano pozytywny wpływ naturalnej astaksantyny na akomodację, czyli na zdolność dostosowania się oka do oglądania przedmiotów znajdujących się w różnych odległościach u osób pracujących przy monitorach.
Poniższy wykres przedstawia znaczącą poprawę zdolności akomodacyjnych (szybkości zmiany widzenia blisko-daleko) w grupie przyjmującej astaksantynę (9 mg/dzień), po 4 tygodniach suplementacji.
 
Wpływ astaksantyny na poprawę zdolności akomodacyjnych
 (Nagaki et al., 2010)

alt
 

 
Astaksantyna - ochrona komórek mózgu
Układ nerwowy zawiera w dużej ilości nienasycone kwasy tłuszczowe, które są podatne na utlenianie oraz żelazo, które ma silne właściwości utleniające. Te dwa czynniki w połączeniu z wysoką aktywnością metaboliczną tkanki nerwowej i jej bogatym unaczynienie, powodują, że jest ona szczególnie podatna na uszkodzenie przez wolne rodniki. Astaksantyna, ze swoim bardzo wysokim potencjałem antyoksydacyjnym, jest szeroko badana pod kątem zastosowania w celu ochrony układu nerwowego przed uszkodzeniem oksydacyjnym.
W badaniu (Katagiri et al. 2012) oceniano wpływ suplementcji naturalnej astaksantyny, zwartej w ekstrakcie z alg Haematococcus pluvialis, na funkcje poznawcze. W badaniu wzięło udział 96 osób w wieku 45-64 lat, które skarżyły się na osłabienie pamięci związane z wiekiem. Uczestnicy zostali podzielini na 3 grupy po 32 osoby, pierwsza grupa otrzymywała placebo, druga 6 mg astaksantyny/dzień i trzecia 12 mg astaksantyny/dzień. Funkcje poznawcze uczestników badania były sprawdzane przy użyciu testu „CogHealth battery”. Zaobserwowano zmniejszenie średniego czasu reakcji przy wykonywaniu kolejnych zadań. Wyniki badania sugerują, że astaksantyna może mieć pozytywny wpływ na utrzymanie funkcji poznawczych.
 

Wpływ suplementacji astaksantyną na funkcje poznawcze
(Katagiri et al., 2012)

alt
 
Astaksantyna – ochrona skóry
Przyczyny uszkodzeń struktury skóry można podzielić na wewnętrzne oraz zewnętrzne. Do tych drugich zaliczamy m.in. zanieczyszczenia chemiczne, promieniowanie UV, podwyższone stężenie ozonu w powietrzu. Ozon uszkadza warstwę rogową naskórka powodując utratę wilgoci, natomiast promieniowanie UVA i UVB powoduje uszkodzenia prowadzące do powstawania przedwczesnych zmarszczek, co skutkuje pogorszeniem się kondycji i wyglądu skóry.
W badaniach z udziałem ludzi wykazano widoczne zmniejszenie się symptomów starzenia spowodowanych promieniowaniem UV, zarówno w suplementacji doustnej jak i w postaci kremów i maści aplikowanych zewnętrznie.
Badanie (Yamashita 2006) wpływu suplementacji astaksantyny przeprowadzono na grupie 49 kobiet w wieku ok. 47 lat. Kobiety zostały podzielone na 2 grupy i przyjmowały codziennie, przez 6 tygodni astaksantynę (n=28) lub placebo (n=21). 
Oceny kondycji skóry dokonano poprzez samoocenę, ocenę wizualną i dotykową  dermatologa oraz ocenę instrumentalną (pomiary przy użyciu odpowiednich przyrządów) na początku badania, po 3 i po 6 tygodniach. Na ponższych wykresach przedstawione są wyniki badania.

 
Wyniki oceny indywidualnej
(Yamashita, 2006)

alt
 
 
Wyniki oceny wyglądu skóry przez dermatologa
 (Yamashita, 2006)
 
Poniższe wykresy obrazują zmiany w parametrach skóry, obserwowane na podstawie oceny przez dermatologa. Znaczącą poprawę w zmniejszeniu widoczności zmarszczek zaobserwowano po 6 tygodniach w grupie przyjmującej astaksantynę. Elastyczność skóry również uległa znaczącej poprawie po 6 tygodniach suplementacji.
 

alt
 

alt


alt
 

 
Wyniki pomiarów parametrów określających kondycję skóry metodami instrumentalnymi
(Yamashita, 2006)
Stopień nawilżenia skóry badano przy użyciu zjawiska przewodnictwa elektrycznego (aparat: Dermal Phase Meter 9003; NOVA meter). Natomiast elastyczność skóry mierzono po lewej stronie zewnętrznego kącika oczu, przy użyciu urządzenia Dermalab (Cortex Technology, Dania). Na poniższych wykresach przedstawione są wyniki pomiarów.

 
alt

alt

 
Obserwacja powierzchni skóry po 6 tygodniach suplementacji astaksantyną.
Z grupy przyjmujących astaksantynę wybrano 4 osoby, którym przy użyciu aparatu fotograficznego (Fuji Fine Pix S1 Pro), wykonano zdjęcia twarzy na początku badania oraz po upływie sześciu tygodni.

alt
 
Zaobserwowano: poprawę elastyczności/jędrności skóry (u pierwszej osoby), zmniejszenie drobnych zmarszczek (u drugiej osoby), spłycenie głębokich zmarszczek (u trzeciej osoby) oraz poprawę jędrności/elastyczności i jednocześnie zmniejszenie drobnych zmarszczek (u czwartej osoby).
 


Powrót do porad »

Promocje